Maksut

Harjoittelumaksut

Vuoden 2021 dōjō-harjoittelumaksut ovat seuraavasti:
– koko vuosi kerralla 150 €
– 6 kk kerralla 80 €
– tai 1 kk kerralla 15 €

Uudet harjoittelijat maksavat enintään 6 kk:n kokeilujakson ajalta.

Harjoittelumaksujen suuruus päätetään jokaiselle vuodelle erikseen aina edellisen vuoden lopussa.

Shindō Yōshin Kai -jäsenmaksu

Jokainen dōjōn jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain Kai-jäsenmaksun (35 USD) riippumatta siitä, että harjoitteleeko jäsen aktiivisesti vai ei.